Правореалізаційний процес
Курсова робота Теорія держави і права
Правореалізаційний процес
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. З огляду на значення норм права у суспільному житті доцільно відзначити важливість вивчення специфіки їх застосування.
На певному етапі розвитку суспільства постає потреба в упорядкуванні існуючих в ньому відносин. Неможливо уявити людське суспільство без регулювання поведінки людей за допомогою певних зразків, моделей, масштабів. На їх основі й складаються, в результаті багаторазового повторення, норми, на які в майбутньому орієнтується суспільство.
Особливе місце серед соціальних регуляторів життя суспільства та поведінки особи посідають норми права.
Норма права, як загальнообов'язкове правило лежить в самій основі конкретно-регулятивного впливу права на суспільні відносини. Сукупність, система певних норм формує певний правовий інститут, підгалузь, галузь права, право в цілому. Але й норма права має складну структуру, насамперед − ядро, навколо якого "обертаються" її елементи і з'являються її ознаки.
Виділити норму права з тої оболонки, якою
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ 5
1.1. Поняття та ознаки норм права 5
1.2. Види норм права 8
1.3. Поняття правореалізації та її форми 14
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 17
2.1. Поняття, ознаки та підстави застосування норм права 17
2.2. Форми, стадії та вимоги правильного застосування норм права 20
2.3. Поняття, ознаки та види правозастосовних актів 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / [Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Завальний А.М. та ін./ за заг. ред.. Є.О.Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
2. Бабаев В. К. Теория современного советского права. − Новгород, 1991. − 156 с.
3. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права / Ю. Л. Власов. – К., 2011. – 255 с.
4. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. – 2004. – №2. – С.3-8
5. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К. : Правова єдність, 2008. – 270 с.
6. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К. – 2000. – 320 с.
7. Зайчук О. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / О. В. Зайчук, О. В. Петришин – Суми: УАБС. – 2005. – 689 с.
8. Керецман В. Ю. Правознавство. Навчальний посібник / В. Ю. Керецман, О.С. Семерак. – К.: Атіка, 2008. – 400 с.
9. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи