Норми права, поняття, структура та види
Курсова робота Теорія держави і права
Норми права, поняття, структура та види
Мова: Українська
Кількість сторінок: (28)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. З огляду на значення норм права у суспільному житті доцільно відзначити важливість вивчення особливостей класифікації норм права та їх значення.
На певному етапі розвитку суспільства постає потреба в упорядкуванні існуючих в ньому відносин. Неможливо уявити людське суспільство без регулювання поведінки людей за допомогою певних зразків, моделей, масштабів. На їх основі й складаються, в результаті багаторазового повторення, норми, на які в майбутньому орієнтується суспільство.
Особливе місце серед соціальних регуляторів життя суспільства та поведінки особи посідають норми права.
Норма права, як загальнообов'язкове правило лежить в самій основі конкретно-регулятивного впливу права на суспільні відносини. Сукупність, система певних норм формує певний правовий інститут, підгалузь, галузь права, право в цілому. Але й норма права має складну структуру, насамперед − ядро, навколо якого "обертаються" її елементи і з'являються її ознаки.
Виділити норму
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗЛІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ ПРАВА 5
1.1. Загальні поняття та ознаки норм права 5
1.2. Основні види норм права 8
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА НОРМИ ПРАВА ТА СПОСОБИ ВИКЛАДЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ 14
2.1. Елементи норм права (гіпотеза, диспозиція, санкція) 14
2.2. Способи викладення правових норм 20
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.
2. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / [Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Завальний А.М. та ін./ за заг. ред.. Є.О.Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
3. Афанасьєв Щ. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / Щ. Афанасьев // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 17 – 23.
4. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави та права: Навч. посібн. /Ю.А. Ведєрніков, В.С.Грекул. – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с.
5. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права / Ю. Л. Власов. – К., 2011. – 255 с.
6. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності /Л. Горбунова // Право України. – 2004. – №2. – С.3-8
7. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К. : Правова єдність, 2008. – 270
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи