Поняття, риси і принципи соціальної держави
Курсова робота Теорія держави і права
Поняття, риси і принципи соціальної держави
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день у вітчизняній суспільно-політичній науці дослідження теорії та прак¬тики утворення соціальної держави набувають дедалі більшої актуальності. Це пов’язано не тільки з тим, що згідно з Конституцією Украї¬ну проголошено соціальною державою, а також з тим, що під час сучасної політичної боротьби соціальна держа¬ва все частіше висувається як новий суспільний ідеал, спроможний об’єднати і модернізувати суспіль¬ство. Проте, на жаль, ані політики, ані суспільні ді¬ячі, ані навіть учені-соціологи не приділяють на¬лежної уваги розгляду питання «що таке соціальна держава і в чому полягає її специфіка». У кращому випадку соціальна держава ототожнюється з пере¬вагами соціальної політики радянського періоду.
Як показує світова практика, конституційно проголошують себе соціальними як правило ті держави, які не лише зобов'язуються гармонізувати інтереси соціальних груп, особистостей і всього суспільства, виключити їх антагоністичне протиставлення
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 5
1.1. Методологічні аспекти дослідження сутності та призначення соціальної держави 5
1.2. Поняття соціальної держави та її завдання 8
1.3. Ознаки та функції соціальної держави 12
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МОДЕЛІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 16
2.1. Моделі соціальної держави: сучасні класифікації та українська перспектива 16
2.2. Тенденції розвитку соціальної держави 19
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 21
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Київ: МАУП, 2003. – 240 с.
3. Евстратов. А. 3. Генезис идеи социального государства (историко-теоретические проблемы): дис. ... канд. юридических наук. − Омск, 2005. − С.11-12.
4. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В.Копєйчикова. – К., 2003
5. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Київ: Кондор, 2005. – 609 с.
6. Кондратьєв Р. І. Визнання соціальної сутності держави − методологічна основа дослідження державно-правових явищ / Р. І. Кондратьєв // Університетські наукові записки. − 2012. − № 1. − С.18-24
7. Кочеткова, Л. Н. Социальное государство: консервативный проект Лоренца фон Штейна: Материалы Всероссийской науч. конф. «Россия: путь к социальному государству». – М.: Научный эксперт, 2008. – 1008 с.
8. Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права [Текст] / Н.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи