Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
Курсова робота Теорія держави і права
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Державні органи виступають основними регуляторами суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й на регіональному та локальному рівні. Таке регулювання відбувається через прийняття законів України, указів Президента, постанов Уряду та інших нормативно-правових актів, які є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами на території України, а також за допомогою системи регіональних та місцевих державних органів влади, їх представництв чи підрозділів, які перебувають у відносинах субординаційного зв'язку з вищими органами державної влади. Підвищена увага до проблематики державної влади обумовлена тим, що в сучасних умовах вона має найбільшу соціальну базу – єдиним джерелом цієї влади визнано та закріплено народ України, який залучається до участі у відповідних формах здійснення державної влади, що потребує його загальної організації та активізації у цьому напрямі.
В умовах глобалізації, держави вимушені вдаватися до самообмеження
Показати ще
ВСТУП 3
1. Характеристика органів державної влади 5
1.1. Законодавчі органи державної влади 5
1.2. Виконавчі органи державної влади 6
1.3. Судові органи державної влади 11
2. Характеристика органів місцевого самоврядування (структура, повноваження) 19
3. Взаємодія органів державної влад та органів місцевого самоврядування 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України №1402-VIII від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №31. − стор.7. – ст.545
3. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. − №24. – Ст.170

Спеціальна література:
4. Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці / В. Б. Авер'янов; ред.: О. Ф. Андрійко // НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2011. – 447 c.
5. Адміністративне право України. Загальна частина: навчальний посібник / С. М. Альфьоров. – ЦНЛ, 2016. – 216 с.
6. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування [Текст] : монографія / В.Г. Яцуба, В.А. Яцюк, О.Я. Матвіїшин та ін. − К. : [б. в.], 2007. − 366 с.
7. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи