Джерела права
Курсова робота Теорія держави і права
Джерела права
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 23 травня
Робота виконана у 2016 році.
За загальноприйнятим визначенням, право – це система загальнообов'язкових правил поведінки, які формулюються або санкціонуються державою, мають формально визначений характер і забезпечуються можливістю застосування державного примусу. Право – це обов'язкові для всіх норми, правила поведінки, прийняті в соціумі. Право, як і держава, належить до явищ не тільки найбільш важливих, а й найбільш складних. З розвитком суспільства і держави у людей змінювалося уявлення про право. З'явилася велика кількість правових ідей, теорій, концепцій. Право – надання людині блага чи можливості. Людина наділена правами тільки тому, що вона є людиною і належить до роду людського. Права накладають на держави правові зобов'язання, якщо вони кодифіковані в законі, міжнародних договорах, які ця держава ратифікувала. Захист прав людини є частиною міжнародного звичаєвого права.
З огляду на важливість здійснення загальнотеоретичної характеристики джерел права, як основополагаючої категорії юридичної науки, можна
Показати ще
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ПРАВА 6
1.1. Сутність права, як одного із видів регуляторів суспільних відносин 6
1.2. Поняття джерел права 12
1.3. Відмінності у тлумаченні понять «джерела» права та «форми» права 15
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА 17
2.1. Поняття правового звичаю, як джерела права 17
2.2. Юридичний прецедент 18
2.3. Нормативно-правовий акт та нормативно-правовий договір, як джерела права 20
РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ, ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 25
3.1. Поняття про нормативно-правові акти та їх загальна характеристика 25
3.2. Види та форми нормативно-правових актів 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.
2. Бабкін В. Д. Право і закон: співвідношення понять / В. Д. Бабкін // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти : матеріали ХІІ історико-правової конф. (Чернівці, 20 – 22 трав. 2005 р.). – Чернівці : Рута, 2005. – С. 3 – 9.
3. Брижко В. До гносеології категорії «право» / В. Брижко // Правова інформатика. – 2007. – № 11. – С. 25 – 32.
4. Костицький В. Право як цінність / В. Костицький // Право України. – 2012. – № 2. – С. 8 – 9.
5. Лазарев В. В. Поиск права / В. В. Лазарев // Журнал российского права. – 2004. – № 7. – С. 3 – 14.
6. Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного право розуміння / С. Погребняк // Право України. – 2013. – № 4. – С. 170 – 176.
7. Скакун О. Ф. Динамика методологических подходов к праву /О. Ф. Скакун // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: матеріали ХІІ
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи