Державна соціальна допомога сім'ям з дітьми
Курсова робота Право\Юриспруденція
Державна соціальна допомога сім'ям з дітьми
Мова: Українська
Кількість сторінок: (44)
Додано: 11 червня
Робота виконана у 2018 році.


Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.

Предмет: Право соціального забезпечення
.
ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ З ДІТЬМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 5
2. ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 14
3. МЕХАНІЗМ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ 20
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
Нормативно-правові джерела:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − №30. − Ст.141
2. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
4. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 року № 16/98-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
5. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 року № 2811-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
6. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 01.06.2000 року № 1768-III // [Електронний ресурс]. – Режим
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи