Вeлика Хартія Вольностeй
Курсова робота Право\Юриспруденція
Вeлика Хартія Вольностeй
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 6 червня
Робота виконана у 2018 році.


Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ПРИЙНЯТТЯ ВЕЛИКОЇ ХАРТІЇ ВОЛЬНОСТЕЙ 6
1.1. Особливості розвитку Англії у період становлення станово-представницької монархії 6
1.2. Надмірне укріплення королівської влади, як основна причина прийняття Великої хартії вольностей 9
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКОЇ ХАРТІЇ ВОЛЬНОСТЕЙ 1215 РОКУ 14
2.1. Права і привілеї великих феодалів згідно із Великою хартію вольностей 14
2.2. Регламентація прав та інтересів інших верств суспільства у Великій хартії вольностей 19
2.3. Особливості групування норм Великої хартії вольностей 22
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ВЕЛИКОЇ ХАРТІЇ ВОЛЬНОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ПРАВОЇ КУЛЬТУРИ 25
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
1. Адамович Н.Д. М. Петрушевський і дослідження англійського парламентаризму / Н. Адамович // Гілея: науковий вісник. – 2013.– №73. – С.83-85
2. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / Упор.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд; відп. ред. С. Головатий; Наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко; Вст. сл. С. Головатий. – К.: «Книги для бізнесу», 2008. – 992 с.
3. Астафьев И.М. Великая хартия 1215 г.: Английский миф? / И.М. Астафьев // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – №11 (79) . – С.318-324.
4. Велика хартія вольностей // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:_https://uk.wikipedia.org/wiki/Велика_хартія_вольностей#Найважливіші_постанови . – Станом на 16 травня 2018 року
5. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.П. Глиняний. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 768 с.
6. Головатий С. П. Верховенство права: монографія у 3-х кн. / С. П. Головатий. –
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи