Передумова і характер включення особи в політичний процес
Курсова робота Політологія
Передумова і характер включення особи в політичний процес
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1. Поняття та сутність політичного процесу 6
1.2. Суб’єкти політичного процесу 9
2. ПЕРЕДУМОВИ УЧАСТІ ОСОБИ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 12
2.1. Політична соціалізація, як передумова включення особи у політичний процес 12
2.2. Політична суб’єктність особи, як передумова її участі у політичному процесі 14
3. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСОБИ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 19
3.1. Характер участі особи у політичному процесі 19
3.2. Основні політичні права та свободи особи в Україні 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Нормативно-правові джерела:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року № 4061-VI // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. − Ст. 141.
2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_535
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
5. По вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року № 474-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14
6. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року №2365-III // [Електронний ресурс]. – Режим
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи