Розвиток самостійності у старших дошкільників в процесі художньої праці
Курсова робота Педагогіка
Розвиток самостійності у старших дошкільників в процесі художньої праці
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 1 лютого
Самостійність як якість особистості дітей старшого дошкільного віку
Дошкільний вік – прекрасна пора дитинства. І разом з тим, це база для самостійного життя майбутньої зрілої особистості. Які навички і вміння будуть закладені в маленькій людині, яку базу для самостійного життя він отримає в золотому дитинстві, так йому і доведеться проходити всі свої життєві «університети». Тут велике значення припадає на бік дорослих – батьків, вихователів, педагогів. Поки дитина ще немовля і досить малий, наші основні функції навчити його елементарним життєвим функціям: їсти, грати, гуляти, спати і т. д. Далі дитина підростає. А значить і завдання педагогів і вихователів ускладнюються, на перший план виходять завдання – адаптації і самостійності у соціуму. Як навчити дитину бути самостійною, незалежною від дорослих, як прищепити їй інтерес до даного навчання? Відповідь близька, нам, дорослим допоможе гра і художня творчість [3, c.235].
Вступ

Актуальність роботи. Проблема розвитку у дітей самостійності була і залишається однією з найактуальніших. Вольові якості особистості є стрижневою стороною характеру людини, і їх вихованню повинно бути приділено серйозну увагу. Дуже важливою вольовою якістю, необхідною для майбутньої діяльності дитини, є самостійність. Інтерес до досліджуваної нами проблеми обумовлюється в даний час гуманістичними завданнями більш повного розкриття індивідуальності розвивається особистості. Життя у всіх її проявах стає все різноманітніше і складніше, від людини потрібні не шаблонні, звичні дії, а творчий підхід до вирішення великих і малих завдань, здатність самостійно ставити і вирішувати нові проблеми. Чим менше діти, тим слабкіше їх вміння діяти самостійно, тому проблема розвитку самостійності в дитячому саду на сучасному етапі життя суспільства набуває особливої актуальності і значущості. Перші прояви самостійності вбачаються ще в дошкільному віці.
Самостійність є одним з якостей, які
Показати ще
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика розвитку самостійності у старших дошкільників в процесі художньої праці 5
1.1. Самостійність як якість особистості дітей старшого дошкільного віку 5
1.2. Особливості виховання самостійності у старшому дошкільному віці 9
1.3. Праця як засіб розвитку самостійності у дітей дошкільного віку 14
Розділ 2. Дослідна робота з дослідження умов сформованості самостійності у дітей старшого дошкільного віку 17
2.1 Визначення вихідного рівня сформованості самостійності у дітей старшого дошкільного віку на заняттях ліпленням 17
2.2. Зміст роботи з використання занять ліплення у формуванні самостійності дітей старшого дошкільного віку 23
2.3. Перевірка ефективності проведеної роботи 27
Висновки 30
Список використаних джерел 31
Список використаних джерел

1. Бердяев Н.А. О назначении человека,- М.: Республика, 1993, стр.77. Березина Т.А. Развитие эмпатии у дошкольников средствами игровой деятельности // Развитие самостоятельности и активности в дошкольном возрасте. СПб., 2009.- 543 с.
2. Богоявленская, Д.Б. Пути к творчеству [Текст] / Д.Б. Богоявленская. М.: Знание, 2011. - 97 с.
3. Борзова, В.А. Развитие творческих способностей у детей [Текст] / В.А. Борзова. М.: Наука, 2014. - 570 с.
4. Выготский, Л. С. Лекции по психологии [Текст] / Л.С. Выготский. СПб: Союз, 2000. - 363 с.
5. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. М.: Просвещение, 1997. 93 с.
6. Григорьева, Г.Г. Единство обучения и развития творчества на занятиях по изобразительной деятельности [Текст] / Г.Г. Григорьева // Дошкольное воспитание. 1989. - № 2. 317 с.
7. Естетика: Навч. посіб. /М.П.Колесніков, О.В.Колеснікова, В.О.Лозовой та ін.; За ред. В.О.Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2015. – 307
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи