Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів
Курсова робота Податкове право
Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми. Про величину і перспективність реалізації природно-ресурсного потенціалу України протягом останніх двадцяти років йде мова як у публіцистичних, так і наукових виданнях. Україна, дійсно, має значні запаси природних ресурсів, від використання яких могла б отримати вагомий зиск. Однак, така ситуація потребує розробки більш дієвих заходів, які дозволили б оптимальніше вилучати ренту за користування природними ресурсами через механізм стягнення платежів за ресурси та ефективно використовувати її на користь реалізації ресурсного потенціалу держави.
Забезпеченість економіки країни природними ресурсами в багатьох випадках визначає характер і розміщення галузей господарства, можливості реалізації соціально-економічних програм комплексного розвитку території.
Обмеженість природних ресурсів, різні напрями їх можливого використання з неоднаковим ступенем ефективності передбачають формування рентних відносин у системі трансформації господарства України.
На сучасному етапі
Показати ще
ВСТУП 3
1. Поняття та склад рентної плати 5
2. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7
3. Рентна плата за спеціальне використання водних ресурсів 18
4. Рентна плата за спеціальне використання надр при видобутку корисних копалин 28
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − №13; №13-14; №15-16; №17. − стор.556. – ст.112
3. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − №50; №50-51. − стор.1778. − ст.572
4. Лісовий кодекс України №3852-XII від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. − №17. − стор.443. – ст.99

Наукова література:
5. Веклич О.О. Як активізувати механізм вилучення природно-ресурсної ренти? // Фінанси України. − 2007. − №10. – С.74-85
6. Голян В. А. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності / В. А. Голян, О. М. Шубалий //Фінанси України. − 2015. − №12. − С.81-93
7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. Львів: Львівська політехніка, 2005. − 714
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи