Україна як суб’єкт міжнародного права
Курсова робота Міжнародне право
Україна як суб’єкт міжнародного права
Мова: Українська
Кількість сторінок: (27)
Додано: 11 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
27%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Держави відносяться до первинних суб’єктів міжнародного права, оскільки володіють державним суверенітетом і набувають на підставі свого виникнення (утворення) міжнародної правосуб’єктності. Жодна сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може відокремитися від інших країн і відсторонитися від міжнародних відносин. Україна також не є винятком і посідає в світовому співтоваристві і міжнародних зв’язках своє, нехай на сьогодні і скромне, місце. Найбільш тісними міжнародними стосунками України зі світом є стосунки у сторону цивілізованої Західної Європи. Авторитет країни на міжнародній арені залежить головним чином від результатів її зовнішньої політики. Виважена, прагматична, раціональна і далекоглядна зовнішня політика створює передумови для прискорення політичного, економічного і соціального розвитку країни. «Багатовекторність» лежить в основі зовнішньої політики України, оскільки українська держава має інтереси і на Заході і на Сході.
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 5
1.1. Поняття суб’єктів міжнародного права 5
1.2. Держави як основні суб’єкти міжнародного права 7
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 10
2.1. Україна в системі сучасних міжнародних відносин 10
2.2. Участь України у міжнародних організаціях 12
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 16
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
НОРМАТИВНІ АКТИ
1. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.05.1945 року // Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
2. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №377 03.11.1950 року «Єдність на користь миру» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_600
3. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії» від 14.12.1974 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
4. Будкін В. Проблеми і перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною / В. Будкін // Економіка України. − 2000. − №9. − С.82-90
5. Зовнішня політика України – 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2008 – 312 с.
6. Гелей С.Д. Політологія [текст] : навч. посіб.: 8-ме вид. перероб. та доп. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар − К. : «Центр учбової літератури», 2012. −
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи