Кримінологічна характеристика та попередження злочинів вчиненими організованими злочинними групами
Курсова робота Кримінологія
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів вчиненими організованими злочинними групами
Мова: Українська
Кількість сторінок: (47)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
44%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням здійснення кримінологічної характеристики та попередження злочинів вчиненими організованими злочинними групами.
Організована злочинна діяльність в Україні у наш час – це не просто новий вид злочинності, а особливе суспільно негативне явище, щільно пов’язане з тіньовою економікою і корупцією. Вона склалася об’єктивно на ґрунті серйозних соціально-економічних, політичних, ідеологічних, моральних, правових та інших проблем, що виникають у суспільстві. Організованій злочинності сприяють глобальні соціально-економічні процеси: урбанізація, міждержавна та міжрегіональна міграція, формування світового інформаційно-культурного простору. Вона є суттєвим чинником посилення соціальної напруженості та дестабілізації суспільних відносин, виникнення деформацій у сфері господарювання, уповільнення темпів економічного розвитку держави. Суттєвим чинником розвитку організованої злочинності є політична нестабільність у суспільстві. Нинішній стан
Показати ще
ВСТУП 3
1. Особливості причинної обумовленості організованої злочинності в Україні 6
2. Взаємозв’язок організованої злочинності з рецидивною та професійною 19
3. Основні заходи протидії організованій злочинності 30
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_789
2. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.
3. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26.
4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 35. – ст.358.
5. Концепція державної політики у сфері боротьби з організованою: Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1000/2011 // Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1000/2011
6. Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи