Судово-експертне дослідження ознак зовнішності
Курсова робота Криміналістика
Судово-експертне дослідження ознак зовнішності
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 12 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2018 році.Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасному світі рівень злочинності зростає досить швидкими темпами. З розвитком новітніх технологій шляхи вчинення злочину теж значно розширюються. Спостерігається також поява нових способів корекції зовнішності людини, маскування обличчя при вчиненні злочинів, деякі з яких допомагають особі уникнути подальшої ідентифікації.
Потреба в установленні особи за її зовнішніми ознаками виникає під час проведення багатьох оперативних і слідчих дій, у ході розшуку та затримання підозрюваного (обвинуваченого), підсудного (засудженого), що уникають слідства, суду, виправних установ; під час освідування й пред'явлення для впізнання; перевірки за обліками безвісти зниклих і невпізнаних трупів; перевірки документів, що засвідчують особу; у ході експертного встановлення тотожності (ідентифікації) особи, зображеної на більш ніж двох фотознімках тощо.

Аналіз наукової літератури з криміналістики дає підстави твердити про існування на сьогоднішній день значної
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ 5
1.1. Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак (габітоскопія) 5
1.2. Класифікація ознак зовнішності людини та її елементів 10
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ 14
2.1. Опис зовнішності за методом «словесного портрета» 14
2.2. Способи і засоби збирання інформації про ознаки і властивості зовнішності людини 17
2.3. Судово-портретна експертиза 21
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА:
3. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженого деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. − М.: Издательствово НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА . М), 2001. − 990 с.
...
20. Яремко О. М. Криміналістичний аспект особливостей дослідження зовнішності людини для ідентифікації злочинця / О. М. Яремко // Порівняльно-аналітичне право № 1. − 2016. – C.381-383

ВСЬОГО ВИКОРИСТАНО 20 ДЖЕРЕЛ
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи