Криміналістично-пошуковий облік
Курсова робота Криміналістика
Криміналістично-пошуковий облік
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 7 листопада 2019
Унікальність
antiplagiatru
21%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням вивчення особливостей криміналістично-пошукового обліку: поняття, об'єктів, порядку постановлення на облік, призначення та можливостей.
Ефективність розкриття злочинів багато в чому залежить від якості і кількості криміналістично-значимої інформації, її доступності для слідчих і осіб, які здійснюють розшук та дізнання. Фактичні дані чи відомості, що знаходяться в причинно-наслідковому зв’язку з подією злочину і способом його вчинення, які характеризують особу, предмети злочинного замаху, знаряддя злочину та деякі інші обставини називають криміналістично-значущою інформацією. Її джерелами при цьому є найрізноманітніші (матеріальні й ідеальні) сліди злочинів, а відповідно і всі слідоутворюючі об’єкти.
Разом з тим, у процесі кримінального судочинства, для встановлення фактів і обставин, які входять до предмету доказування, нерідко важливе значення має виключно довідкова інформація, яка характеризує індивідуальні і родові (видові)
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ 6
1.1. Поняття про криміналістичний облік, його цілі та об’єкти 6
1.2. Поняття та місце криміналістично-пошукового обліку серед інших видів криміналістичних обліків 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНО-ПОШУКОВОГО ОБЛІКУ, ЙОГО ОБ’ЄКТІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ 15
2.1. Особливості криміналістично-пошукового обліку: об’єкти та порядок постановлення на облік 15
2.2. Місце зосередження об’єктів криміналістично-пошукового обліку 17
2.3. Інформаційні системи криміналістично-пошукових обліків МВСУ 19
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №129-130.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90-91. – 19 травня.
3. Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України: затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України 10.09.2009 №390 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09.
4. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України 03.11.2015 № 1343 // Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15/paran8#n8
5. Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения / В. П. Бахин. – К., 2002. – 268 с.
6. Біленчук П. Д. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука– 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.
7.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи