Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України
Курсова робота Конституційне право
Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
65%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Голова Верховної Ради України являє собою реальну та значиму політичну фігуру, яка очолює самостійний в конституційному відношенні, єдиний законодавчий та найвищий представницький орган Української держави – Верховну Раду України. Він тим самим уособлює законодавчу владу в державі, представляє її як всередині країни, так і за кордоном.
Українське конституційне законодавство формулює численні повноваження Голови парламенту України, визначає його права та обов’язки, які змістовно не тотожні компетенції парламенту як органу державної влади. Саме такі повноваження роблять його самостійним суб’єктом конституційно-правових відносин, утворюють осердя його особливого конституційно-правового статусу, який вимагає глибокого науково-теоретичного осмислення.
Зміст правового статусу керівника парламенту, всіх складових його елементів ґрунтується на засадах парламентаризму, демократії, верховенства права, конституційності, законності тощо. Вони знаходять свій вияв
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 5
1.1. Становлення і розвиток сучасного статусу Голови Верховної Ради України 5
1.2. Основні положення правового статусу Голови Верховної Ради України 9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 14
2.1. Процедура обрання Голови Верховної Ради України 14
2.2. Система конституційних повноважень Голови Верховної Ради України 20
РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 24
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України №1861-VI від10.02.2010// Відомості Верховної Ради України. – 2010. − №14 / № 14-15; № 16-17. − стор.412. – ст.133

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
3. Бандурка О. М., Древаль Ю. Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1999. – 288 с.
4. Барабаш Ю.Г. Питання правового статусу голови парламенту (за законодавством європейських країн) // Форум права. – 2006. – № 2. – С. 22-28
5. Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник МГУ. Право. – 1998. - №3. – С. 3-20.
...
24. Шмойло В. В. Система професійних обов’язків голови верховної ради: поняття та нормативи регулювання: [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4601/1/Schmojlo.pdf
25. Яценюк А. "Я планую бути Головою Верховної Ради як
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи