Законодавчий процес в Україні
Курсова робота Конституційне право
Законодавчий процес в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 6 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Сучасна держава характе¬ризується поліфункціональністю. Одним із найбільш суспільно чутливих напрямів її діяльності є право¬творчість. Уявити державу поза правом неможливо, оскільки воно виступає ключовим інструментом її впливу на суспільні відносини.
Під час законодавчого регулювання суспільних відносин провідне місце посідає законодавчий процес, оскільки саме на стадії «вироблення» закону закладається його ефективність. Від того, наскільки закон буде відповідати інтересам суспільства та які механізми його реалізації будуть передбачені, залежить ступінь дотримання та виконання цього закону у майбутньому.
В умовах визнання принципу верховенства права основним завданням держави стає не захист інтересів панівного класу, тобто того, що знаходиться при владі, а забезпечення дотримання права кожного окремо взятого громадянина державою та іншими громадянами, а також недопущення будь-яких зазіхань на них з боку інших членів суспільства та самої держави в
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ.6
1.1. Поняття, значення та принципи законодавчого процесу 6
1.2. Об’єкт та суб’єкти законодавчого процесу 10
РОЗДІЛ 2. ЕТАПИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ 17
2.1. Розробка законопроекту 17
2.2. Розгляд та прийняття законопроекту 20
2.3. Набрання законом чинності 26
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
2. Про комітети Верховної Ради України : Закон України № 116/95-ВР від 04.04.1995. Відомості Верховної Ради України. 1995 р. № 19. Ст. 134
3. Про Регламенту Верховної Ради України : Закон України № 1861-VI від 10.02.2010. Офіційний вісник України. 2010 р. № 12. Ст. 565
Наукова література:
4. Андрусів Л. М. Правова основа законодавчого процесу в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2007. № 1. С. 35-39.
5. Богачова О.В. Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення : автореф. дис.... канд. юрид. наук: Київ, 2006. 24 с.
6. Богачова О.В. Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення : дис.... канд. юрид. наук: Київ, 2006. 245 с.
7. Большая российская энциклопедия. Москва: «Большая российская энциклопедия», 2008. 324 с.
8. Данилюк Ю. В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні : дис. канд. юр. Наук. Київ,
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи