Норми конституційного права (поняття, форми виразу, види, особливості)
Курсова робота Конституційне право
Норми конституційного права (поняття, форми виразу, види, особливості)
Мова: Українська
Кількість сторінок: (28)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності України в загальній теорії права, як і в конституційному праві, тривалий час продовжують застосовуватися методологічні підходи до оцінки норм права, напрацьовані радянською юридичною наукою, хоча ці оцінки перестали задовольняти реальні потреби теорії та практики національного конституційного права.
Аналіз визначень норми конституційного права в сучасній вітчизняній науці конституційного права дозволяє констатувати факт, що ця категорія продовжує існувати в конституційному праві під впливом загальної теорії радянського права, що визначало єдиним і виключним суб”єктом нормотворення державу. Досвід конституційного будівництва в незалежній Україні довів невиправданість такого підходу. Нині повноцінними суб’єктами конституційної нормотворчості в Україні є Український народ, Українська держава та суб”єкти місцевого самоврядування. Адже український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні вдало реалізував
Показати ще
ВСТУП 3
1. Поняття та складові елементи системи конституційного права України 6
2. Поняття конституційно-правових норм та їх специфіка 12
3. Класифікація норм конституційного права 16
4. Реалізація конституційно-правових норм 19
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141

Наукова література:
2. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – Київ: МАУП, 2001. – 216 с.
3. Годованець В. Ф. Конституційне право України: навчальний посібник – Київ: МАУП, 2005. – 360 с.
4. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.
5. Єловських У. О. Конституційне право України: навч.-метод. посіб. для студ. ден. форми навч. усіх спец. ун-ту / У. О. Єловських; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 183 с.
6. Задорожня Г.В. Конституційне право України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
7. Заморська Л. І. Конституційно-правова норма як
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи