Конституційний контроль в механізмі сучасної держави
Курсова робота Конституційне право
Конституційний контроль в механізмі сучасної держави
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Інститут конституційного контролю функціонує в більшості сучасних демократичних країн. Становлення тієї чи іншої його моделі пов’язане з особливостями національного права, організацією державної влади та економічними, політичними й історичними умовами.
Сучасний інститут конституційного конт¬ролю, відомий практиці більш як 160 держав світу, має тривалу історію і вирізняється істо¬тною варіативністю. Держави виявляють різні підходи до принципів побудови системи кон-ституційного контролю, кола завдань і цілей, що ставляться перед цими органами, статусу органів, що створюються для здійснення та¬кого контролю.
При цьому виникнення, розвиток, поши¬рення інституту конституційного контролю, зміна способів спостереження, нагляду, конт¬ролю за відповідністю правових актів консти¬туції пов’язані з об’єктивними процесами ро¬звитку суспільного життя, змінами у менталітеті суспільства, а тому для станов¬лення молодої української держави дослі¬дження сучасних
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 5
1.1. Правова природа конституційного контролю 5
1.2. Конституційний контроль як складова демократичного правління 12
1.3. Види конституційного контролю 15
Висновки до розділу 1 19
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 20
2.1. Правова держава і конституційний контроль 20
2.2. Конституційний контроль як засіб правової охорони Конституції України 23
2.3. Конституційний контроль як структурний елемент правової держави 29
Висновки до розділу 2 34
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран. – Учебное пособие. Вопросы и ответы. – М., 2013. – 192 с.
3. Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ) / Боботов С.В., − М.: Изд-во РПА МЮ, 2004. – 127 с.
4. Бостан С., Тимченко С. Державне право зарубіжних країн. – Навчальний посібник: Центр навчальної літератури, 2015. – 504 с.
5. Веремьев В.Н. Конституционное право зарубежных стран. – Учебное пособие. Московский областной институт управления и права. – М.: 2008. – 209 с.
6. Григор’єв В.А. Європейське моделювання конституційної юстиції в Україні / В.А. Григор’єв // Вісн. Запоріз. нац. унту. Серія: Юридичні науки. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 4. – С.34-39.
7. Головко С.Н. Конституционное право зарубежных стран. – Н. Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, 2009. – 267 с.
8. Єловських У. О. Конституційне право України: навч.-метод. посіб.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи