Свобода світогляду та віросповідання як конституційне право громадян України
Курсова робота Конституційне право
Свобода світогляду та віросповідання як конституційне право громадян України
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. З часу здобуття Україною незалежності в нашій державі відбулося суттєве переосмислення основоположних людських цінностей, включаючи і взаємовідносини релігійних організацій та держави в контексті забезпечення основоположного права людини та громадянина на свободу світогляду та віросповідання.
Тому не випадковим є те, що реалізація права на свободу світогляду і віросповідання в аспекті міжнародно-правових стандартів є важливим критерієм оцінки демократичності держави. Налагодження цивілізованих відносин з релігійними організаціями відіграє особливу роль в процесі розбудови молодої України.
Право на свободу совісті та віросповідання є одним із фундаментальних прав, які закріплені в усіх міжнародних документах, що містять перелік прав людини. Починаючі з другої половини ХХ ст. відбувалось активне формування міжнародної судової та квазісудової практики захисту цього права, що надало його змісту певної динаміки. Сучасне розуміння права на свободу совісті
Показати ще
Вступ 3
1. Конституційно правовий аспект права людини на свободу світогляду та віросповідання 6
1.1. Поняття свободи світогляду та віросповідання в Україні 6
1.2. Види світогляду та віросповідання 10
2. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні 12
3. Гарантії права людини на світогляду та віросповідання в Україні 22
4. Реалізація свободи світогляду та віросповідання в Україні 26
Висновки 29
Список використаних джерел 32
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст. 141.
2. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань: Резолюція 35/55 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листопада 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_284
3. Загальна декларація прав людини: Декларація від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ /995_015.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. –
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року №2341-III // Відомості Верховної Ради України. − 2001. − №25-26. − Ст. 131.
6. Податковий кодекс України: Закону України від 02 грудня 2010 року №2755-VI // Відомості
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи