Правові засади функціонування виконавчої влади в Україні
Курсова робота Конституційне право
Правові засади функціонування виконавчої влади в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
29%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ОДНІЄЇ З ГІЛОК ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 5
1.1. Поняття та ознаки виконавчої влади в Україні 5
1.2. Система органів виконавчої влади та принципи їх побудови 8
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 11
2.1. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України 11
2.2. Компетенція, повноваження та організація діяльності Кабінету Міністрів України 14
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 23
3.1. Центральні органи виконавчої влади 23
3.2. Місцеві органи державної виконавчої влади в Україні 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Нормативні акти:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. №1074 // Офіційний вісник України. – 2011. – №82. – Ст.8.
3. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст. 490.
4. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №13. – Ст.828.
5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20. – Ст.190.
6. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №38. – Ст.1696.
7. Типове положення про територіальні органи міністерства та
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи