Виникнення Речі Посполитої, її суспільний лад та державний устрій (15-17 ст.)
Курсова робота Історія держави і права
Виникнення Речі Посполитої, її суспільний лад та державний устрій (15-17 ст.)
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 11 червня
Робота виконана у 2018 році.


Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ДНАННЯ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ 5
1.1. Історичні передумови виникнення Речі Посполитої 5
1.2. Люблінська унія 1569 року, як завершення об’єднання Польщі та Литви 9
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 13
2.1. Особливості державного устрою та вищі органи влади у Речі Посполитій 13
2.2. Місцеве управління у Речі Посполитій 15
РОЗДІЛ 3. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 21
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
1. Балух В.О. Еволюція становища міста і міщан у польському суспільстві (ХV-ХVІІ ст.) / В. О. Балух // Сумська старовина. – 2014. – № 43-44. – С. 5-13.
2. Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) / Білоус Н.О. // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 65-83.
3. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.): монографія / І. Й. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 628 с.
4. Винниченко О. Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587-1632) / О. Винничеко // Вісн. Львів. Ун-ту: серія історична. – 2010. – № 45. – С. 335 − 374.
5. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.П. Глиняний. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 768 с.
6. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Укладачі Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО»,
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи