Промисловий зразок як об'єкт права інтелектуальної власності
Курсова робота Інтелектуальна власність
Промисловий зразок як об'єкт права інтелектуальної власності
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
59%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Одним із об’єктів прав інтелектуальної власності, який набув широкого використання у промисловій сфері, є промисловий зразок. Важливого значення набуває дослідження його правових характеристик. Неоднозначність промислового зразка як результату інтелектуальної діяльності, поєднання художньої та технічної творчості, схожість з іншими об’єктами прав інтелектуальної власності породжують багато проблемних питань щодо їх охорони, використання та захисту.
Промислові зразки стали окремим об’єктом інтелектуальної власності через специфічний характер, який має задовольняти як естетичні, так і функціональні потреби при застосуванні на матеріальних продуктах. Промислові зразки перебувають на перехресті мистецтва та технології, оскільки розробники промислових продуктів намагаються створювати вироби, форма і зовнішній вигляд яких відповідають естетичним уподобанням споживачів, а також їхнім сподіванням стосовно функціональних характеристик цих продуктів. У
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА 5
1.1. Поняття промислового зразка 5
1.2. Суб’єкти права інтелектуальної власності на промислові зразки 12
1.3. Об’єкти права інтелектуальної власності на промислові зразки 15
РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ ТА ЇХ ЗМІСТ 17
2.1. Поняття і види суб’єктивних прав інтелектуальної власності на помислові зразки 17
2.2. Виникнення, обмеження, припинення і скасування суб’єктивних майнових прав інтелектуальної власності на промислові зразки 22
РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ 28
3.1. Поняття захисту права інтелектуальної власності на промислові зразки 28
3.2. Види захисту права інтелектуальної власності на промислові зразки 31
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ 40
Нормативно-правові акти:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984, підстава 2109-19. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 №40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 №3792-XII [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 16.10.2012 №5460-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/page
7. Типовий закон про промислові зразки для
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи