Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Курсова робота Інтелектуальна власність
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Мова: Українська
Кількість сторінок: (29)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
29%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ 5
1.1. Поняття права інтелектуальної власності 5
1.2. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції 8
1.3. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуальної власності 10
РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ЇХНІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ 14
2.1. Права суб'єктів інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 14
2.2. Право на винагороду авторів раціоналізаторської пропозиції 17
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ 20
3.1. Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію 20
3.2. Обмеження щодо визнання раціоналізаторської пропозиції 22
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
ДОДАТКИ 29
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
4. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі: Наказ Державного Патентного Відомства в Україні №129 від 22.08.95
5. Про затвердження Інструкції про організацію раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України: Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України № 495 від 02.09.2013

Наукова література:
6. Бутнік-Сіверський О. Б. Раціоналізаторство – складова інноваційної діяльності в умовах розвитку економіки знань / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2007. – №8.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи