Джерела господарського права: поняття та види
Курсова робота Господарське право
Джерела господарського права: поняття та види
Мова: Українська
Кількість сторінок: (37)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
65%
Робота виконана у 2017 році.
Структура роботи обумовлена її змістом, метою та завданнями дослідження. Дана робота складається із вступу, 3-х розділів присвячених дослідженню даної теми (перші два з яких у свою чергу розділені на пʼять параграфів), висновків а також переліку використаних джерел (який містить 36 позицій). Загальний обсяг даної курсової роботи становить 37 сторінок.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Створення належної правової основи життєдіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, колективних утворень та окремих індивідів у різних сферах суспільного буття, що зумовлює потребу у поліпшенні нормотворчої діяльності української держави в особі її компетентних органів є одним із основних напрямів реалізації прагнення українського суспільства до побудови правової держави.

Для досягнення поставленої мети даної роботи необхідно послідовно виконати наступні завдання:
- визначити поняття та систему джерел ГП;
- простежити еволюцію розвитку системи джерел ГП;
- розглянути
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРТСТИКА ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 6
1.1. Поняття та система джерел ГП 6
1.2. Еволюція розвитку системи джерел ГП 10
РОЗДІЛ ІІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ГП 13
2.1. Конституція України як джерело ГП 13
2.2. Господарський кодекс України як основний кодифікований акт в системі джерел ГП 15
2.3. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела ГП 18
РОЗДІЛ ІІІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ГП 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. №1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − №14, / № 14-15; № 16-17 /, стор.412. – ст.133
5. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання: Закон України від 18.11.1992 №2796-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − №2. – ст.6

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
6. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. − К.: Юрінком Інтер, 2012. − 528 с.
7. Андрєєва О. Б. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б.,
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи