МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ» У КЛАСАХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Курсова робота Хімія
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ» У КЛАСАХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 31 січня
Унікальність
etxt
50%
. Суть та принципи навчальної діяльності школярів у класах хіміко-біологічного профілю
На хіміко-біологічному профілі навчаються учні, які орієнтовані на професії, що потребують використання хімічних знань. Саме тому приділяю велику увагу розв’язуванню розрахункових задач, що має суттєве значення для активізації розумової діяльності і свідомого засвоєння матеріалу.
Найважливішою формою роботи в профільних класах є лабораторні та практичні роботи (хімічний експеремент). При проведенні таких уроків важливе значення мають хімічны експерименти як важливі методи наукового пізнання властивостей речовин, що має неабияке значення у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії [3, c.109].
В умовах класно-урочної системи навчання хімії забезпечується через рівневу диференціацію. Диференційоване рівневе навчання здійснюється на основі виділення груп учнів з різним рівнем розвитку, підготовки, з орієнтуванням на досягнення особистісно доступного рівня засвоєння знань (рівня
Показати ще
Актуальність роботи. Згідно програми “Освіта, Національної доктрини розвитку освіти, Законів України про освіту необхідно забезпечувати інтелектуальний та творчий розвиток школярів, найповніше розкриття їх здібностей та задоволення різноманітних освітніх потреб. Розв’язання цих завдань потребує подальшого вдосконалення змісту та методів навчання, форм організації пізнавальної діяльності учнів, які б ґрунтувалися на гуманістичних принципах і сприяли б формуванню та розвитку особистості учня.
Найбільш сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей учнів, їх освітніх потреб, нахилів та інтересів створює профільна школа, зокрема класи хіміко-біологічного профілю.
Останнім часом у практику роботи вчителя впроваджуються нетрадиційні форми організації навчально-виховного процесу. Як свідчать результати досліджень та практичний досвід, їх запровадження забезпечує підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ» У КЛАСАХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 5
1.1. Суть та принципи навчальної діяльності школярів у класах хіміко-біологічного профілю 5
1.2. Організація навчальної діяльності школярів у класах хіміко-біологічного профілю з теми «лужноземельні метали» 10
РОЗДІЛ II. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ТЕМИ «ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ» У КЛАСАХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 14
2.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання при вивченні теми «Лужноземельні метали» 14
2.2.Проведення шкільного хімічного експерименту з теми «Лужноземельні метали» 17
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артемова Л.К. Профильное обучение: опит, проблемы, пути развития // Школьные технологии - 2003. - № 4. - С. 22-31.
2. Аршанский Е. Я. О химическом эксперименте в гуманитарных классах / Аршанский Е. Я. // Химия в школе. - 2012. - № 2. – 170 с.
3. Аршанский Е. Я. Специфика обучения химии в физико-математических классах / Е. Я. Аршанский // Химия в школе. - 2002. - № 6. – 329 с.
4. Блинова Л. П. Особенности преподавания химии в классах химико-биологического профиля // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 532-535.
5. Бурда М. Нові підходи до організації освіти у старшій школі: Концепція профіл. навчання у старшій школі / Михайло Бурда // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2014. - № 1. – 377 с
6. Вдовиченко Р. Профільне навчання / Р. Вдовиченко // Директор шк. - 2014. - Черв. (№ 24). – 190 с.
7. Величко JI. Загальнокультурний контекст шкільної хімічної освіти /Людмила Величко // Рідна школа. - 2008. - № 3-4. - С.9-12.
8. Вольянська
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи