Сторони та порядок укладення договору підряду
Курсова робота Цивільне право
Сторони та порядок укладення договору підряду
Мова: Українська
Кількість сторінок: (45)
Додано: 22 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
10%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження обумовлено значенням вивчення правової регламентації сторін та порядку укладення договору підряду.
Договір підряду, регламентований главою 61 ЦК України, є традиційним цивільно-правовим договором, регулювання якого за останній час не зазнало істотних змін.
За договором підряду відповідно до ст. 837 ЦК України підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду є консенсуальним, двостороннім, оплатним.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. У тому разі, коли договором передбачено виготовлення речі, підрядник після завершення робіт має передати права на неї замовникові.

Предметом договору підряду є індивідуально визначені речі, договором мають бути чітко визначені їх характеристики, такі як кількість, якість, розміри, інші
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ 5
1.1. Поняття договору підряду 5
1.2. Правове регулювання договору підряду 5
1.3. Сторони договору підряду 12
1.4. Істотні умови договору підряду 16
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ 21
2.1. Етапи укладення договору підряду 21
2.2. Вимоги до форми договору підряду 22
2.3. Права сторін за договором підряду 23
2.4. Обов’язки сторін за договором підряду 26
РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 31
3.1. Загальні засади відповідальності сторін за порушення умов договору підряду 31
3.2. Окремі підстави звільнення від відповідальності за невиконання умов договору підряду 34
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №40-44. – ст.356.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV //Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – ст.144.
4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 51. – ст.553.
5. Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-п.
6. Бичкова С. С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи