Поняття фізичної особи як індивідуального суб’єкта цивільного права
Курсова робота Цивільне право
Поняття фізичної особи як індивідуального суб’єкта цивільного права
Мова: Українська
Кількість сторінок: (43)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням вивчення поняття фізичної особи як індивідуального суб’єкта цивільного права.
Є різноманітні точки зору до позиції визначення поняття «людини». З юридичної точки зору це індивідуальний учасник правових відносин – суб’єкт правовідносин.
Людина щодня вступає у правовідносини. Найчастіше ці відносини є цивільно-правового характеру, починаючи від дрібного побутового правочину і закінчуючи створенням особливого суб’єкта − юридичної особи.
Сучасне цивільне право визначає людину як учасника цивільно-правових відносин надаючи їй визначення «фізичної особи». Особі властиві риси та якості, які характеризують людину в суспільному значенні й містять соціальну ознаку. Це, зокрема: здатність мислити й приймати рішення, які є не інтуїтивними, а усвідомленими; індивідуальність (талант, освіта, професія, уподобання тощо); свобода, яка забезпечує реалізацію особистих інтересів і не порушує прав інших суб'єктів; відповідальність перед
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯК ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 6
1.1. Характеристика змісту поняття «фізична особа» як людина 6
1.2. Поняття та зміст цивільної правоздатності фізичної особи 10
РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯК ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14
2.1. Поняття та види дієздатності фізичної особи 14
2.2. Підстави та правові наслідки обмеження фізичної особи у дієздатності та визнання її недієздатною 17
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ 23
3.1. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 23
3.2. Оголошення фізичної особи померлою 26
РОЗДІЛ 4 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 31
4.1. Правові особливості категорії правоздатності фізичної особи 31
4.2. Співвідношення між правоздатністю і суб'єктивними цивільними правами 32
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
1. Конституція (Основний Закон) України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Урядовий кур’єр. –1996. – №129-130 від 13.07.96.
2. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – С.356
3. Цивільний Процесуальний Кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40-41, 42. – ст.492
4. Алексеев С. С. Общая теория социалистического права: [Вып. 2] / С. С. Алексеев. − М.: Госюриздат, 1972. − 212 c.
5. Барченко В. А. Юридичні гарантії – правові засоби максимального здійснення прав і свобод особистості / В.А. Барченко, І.Й. Магновський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. – №3. – Донецьк: ДІВС, 2008. – С.45-53
6. Бегичев Б. К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б. К. Бегичев. − М.: Юрид. лит., 1972. − 248 с.
7. Белогорская Е. М. Понятие гражданского состояния / Е. М. Белогорская // «Ученые записки» Всесоюзного юридического заочного
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи