Особи та учасники цивільних відносин
Курсова робота Цивільне право
Особи та учасники цивільних відносин
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Людина, щойно народившись, стає учасником цивільних відносин. Вони оточуватимуть її впродовж усього життя, і навіть смерть спричинить виникнення нових цивільних відносин.
Учасником цивільних відносин стає і юридична особа. З моменту державної реєстрації, яка є специфічним актом її народження (створення), і аж до можливого припинення діяльності юридична особа буде суб'єктом більш чи менш тривалих або одноразових цивільних відносин.
Цивільне (приватне) право має вирішальне значення в забезпеченні свободи автономної особи, а незалежність і самостійність приватних осіб є умовою і гарантією розвитку ринкової економіки, демократії та громадянського суспільства. З огляду на те, що в основі приватного права є юридична рівність суб’єктів, особливої уваги набуває дослідження категорії «особа» як учасника правових відносин, що відображає універсальні властивості і відношення об’єктивної дійсності правового регулювання цивільного права.
Об’єктом дослідження є
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 5
1.1. Поняття цивільних відносин 5
1.2. Характеристика елементів цивільних відносин 8
1.3. Поняття та види учасників цивільних відносин, їх правосуб’єктність 10
РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 12
2.1. Поняття про фізичну особу та її роль у цивільних відносинах 12
2.2. Правові особливості участі фізичної особи у цивільних відносинах 14
РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 17
3.1. Поняття та ознаки юридичної особи, як учасника цивільних відносин 17
3.2. Правоздатність і дієздатність юридичної особи 19
РОЗДІЛ 4. СУБ’ЄКТИ, ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 23
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356

Спеціальна література:
3. Дашковська О. О. Юридична особа як суб’єкт правовідносин: загальнотеоретичний підхід / О. О. Дашковська // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №2-3. – С.21-24
4. Доліненко Л. О. Цивільне право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Доліненко, С. О. Сарновська. — К.: МАУП, 2005. — 384 с.
5. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. док. юрид. наук , проф., акад. НАПрН України М. В. Цвіка, док. юрид. наук , проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2011. – 584 с.
6. Іванов С. О.До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи