Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, заданої їхнім працівником
Курсова робота Цивільне право
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, заданої їхнім працівником
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 29 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
54%
Робота виконана у 2017 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
Містить судову практику.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 6
1.1. Поняття, значення і ознаки деліктних зобов’язань 6
1.2. Правові аспекти відшкодування юридичною і фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою 12
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ЮРИДИЧНОЮ І ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ШКОДИ В ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ 15
2.1. Деліктні зобов’язання, які виникли на основі виконання працівником своїх трудових обов’язків 15
2.2. Специфіка відшкодування юридичною і фізичною особою шкоди, заподіяної іншою особою 19
РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРАЦІВНИКОМ, У ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ 24
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року №322-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3. Цивільний кодекс України від16 січня 2003 року №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст.356
4. Податковий кодекс України від2 грудня 2010 року №2755-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року №1576-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/conv
6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від15 вересня 1999 року №1045-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
7. Про кооперацію: Закон України від 10
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи