Зберігання автотранспортних засобів
Курсова робота Цивільне право
Зберігання автотранспортних засобів
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
70%
Робота виконана у 2017 році.
Структура роботи обумовлена її змістом, метою та завданнями дослідження. Дана робота складається із вступу, трьох розділів присвячених дослідженню даної теми (які у свою чергу розділені на шість параграфів), висновків, списку використаних джерел (який містить 28 позицій) та додатку. Загальний обсяг курсової роботи становить 38 сторінок.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Існуючий правовий режим регулювання відносин зі зберігання автотранспортних засобів, закріплений Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) не повною мірою відповідає сучасним потребам правозастосовної практики у цій сфері надання послуг, не забезпечує належність виконання зберігачем покладених на нього обов’язків, не гарантує поклажодавцеві, як менш захищеній стороні даного договору, належний правовий захист, а також не цілком враховує окремі особливості та сутність відносин, що виникають за договором зберігання автотранспортних засобів.
Особливості правової природи відносин, що виникають на підставі договору
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 5
1.1. Юридична природа відносин за договором зберігання автотранспортних засобів 5
1.2. Поняття договору зберігання автотранспортних засобів 11
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЙОГО ЗМІСТ 14
2.1. Укладення договору зберігання автотранспортних засобів 14
2.2. Зміст зобов’язання за договором зберігання автотранспортних засобів 17
РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 21
3.1. Правові наслідки порушення договору зберігання автотранспортних засобів 21
3.2. Цивільно-правова відповідальність зберігача за втрату чи пошкодження автотранспортного засобу 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
ДОДАТКИ 36
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи