Захист авторського права і суміжних прав
Курсова робота Цивільне право
Захист авторського права і суміжних прав
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
60%
Робота виконана у 2016 році.
Структура курсової роботи. Дана курсова робота складається з двох розділів, які поділяються на підрозділи, а також вступу, висновків, та списку використаних джерел, до яких входять закони України, інші нормативно-правові акти, та спеціальна література. Загальний об’єм курсової роботи складає тридцять п’ять сторінок.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальновизнаним є той факт, що культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, добробут суспільства, соціально-економічний прогрес в цілому залежать від рівня й ефективності творчої діяльності людини, яка є однією з основних рушійних сил розвитку цивілізації. На сучасному етапі розвитку суспільства ми спостерігаємо бурхливий розвиток інтелектуальної діяльності. Норми Конституції України закріплюють право кожної особи на свободу творчості. Автор має право творити в будь-якій сфері людської діяльності та має виключне право використовувати результати своєї творчості. Будь-який інший суб’єкт при використанні творів
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 5
1.1. Поняття авторських прав 5
1.2. Сутність та особливості захисту авторських прав 10
1.3. Специфіка та особливості охорони майнових та немайнових прав автора (авторських) 14
Висновки до розділу 1 18
РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 19
2.1. Поняття суміжних прав 19
2.2. Сутність та особливості захисту суміжних прав 22
2.3. Специфіка та особливості охорони майнових та немайнових прав автора (суміжних) 27
Висновки до розділу 2 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради від 29.03.1994. – 1994. – №13. – ст.64
4. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах» // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 46. − стор.13. – ст.781
5. Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі. «Зелений документ», прийнятий Комісією Європейського Співтовариства 19 липня 1995 р. // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х кн. / За ред. А.С. Довгерта. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2001.– Кн. 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. – С. 64–83.
...
30. Яковлев В.Ф.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи