Права, свободи та обов'язки іноземців в Україні
Курсова робота Цивільне право
Права, свободи та обов'язки іноземців в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
15%
Робота виконана у 2016 році.
Тема курсової роботи актуальна на сучасному етапі тим, що Основний закон України закріплює, що наша країна є демократичною, соціальною, правовою державою (ст.1 Конституції України). Головним критерієм визначення держави демократичною є реальна реалізація проголошених прав і свобод людини та громадянина. Реалізація, охорона та захист прав і свобод людини та громадянина є визначальною ознакою гуманістичного та цивілізованого рівня будь-якого суспільства.
Наявні в Україні гарантії та механізми здійснення і реалізації особистих прав, свобод, законних інтересів та обов’язків поширюються не лише на громадян України, а й на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України. Правовий статус іноземців розглядається в якості самостійного інституту конституційного права і характеризується певними особливостями та специфічними елементами.
Проголошений євроінтеграційний курс України орієнтує на наближення до Копенгагенських критеріїв членства в ЄС, зокрема політичних, які
Показати ще
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти правового статусу іноземців в Україні 5
1.1. Поняття та види іноземців в Україні 5
1.2. Принципи правового статусу іноземців 9
Розділ 2. Характеристика основних прав, свобод і обов’язків іноземців в Україні 13
2.1. Право на працю, освіту та право іноземних громадян на відпочинок 13
2.2. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин за участю іноземних громадян 16
2.3. Майнові й особисті немайнові права іноземців в Україні 18
2.4. Права іноземних громадян у політичній сфері 21
2.5. Обов'язки іноземців за законодавством України 22
Висновки 25
Список використаної літератури 28
Нормативно-правові акти
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня, 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст.141
2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – ст.135
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – ст.356
4. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – ст.65
5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – ст.179
6. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – ст.1
7. Про навчання іноземних громадян в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136
Література
8. Веніславський Ф. В.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи