Сторони та порядок укладення договору поставки
Курсова робота Цивільне право
Сторони та порядок укладення договору поставки
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 12 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
65%
Робота виконана у 2018 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку цивільного законодавства серед зобов’язань, що складають особливу частину зобов’язального права, основне місце належить договірним зобов’язанням. Цивільне законодавство України передбачає понад два десятки цивільно – правових договорів, серед яких є і договір поставки. Цей договір виступає найдоцільнішою правовою формою регулювання господарських відносин з ритмічного постачання продукції і товарів, тобто договір поставки – це документ, який визначає зміст конкретних прав та обов’язків сторін з поставок усіх видів товарів. В цьому розумінні договір поставки виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільному правовідношенні.
У нинішніх умовах стрімко зростає роль договору поставки як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно – грошових відносин.
Актуальність теми дослідження зумовленапотребою з’ясування правової природи та сутності договору поставки в умовах ринкової економіки з метою належного
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 5
1.1. Поняття договору поставки 5
1.2. Сторони договору поставки 11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 15
2.1. Форма договору поставки 15
2.2. Порядок укладення договору поставки 20
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
4. Віденська конвенція про міжнародні договори купівлі-продажу товарів. // Відомості Верховної Ради України. –1989. – №. 36 – Ст. 108.

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА:
5. Алямкін В. В. Договір поставки за законодавством України: цивільно − правовий аспект: дис ... канд. юрид. наук / В. В. Алямкін. – Київ : б. в., 2009. – 223 с.
6. Алямкін В. В. Договір поставки як різновид договору оптової купівлі-продажу / В. В. Алямкін // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). − 2013. − № 2. − С.215-220
7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи