Комерційне представництво
Курсова робота Цивільне право
Комерційне представництво
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 12 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток в Україні ринкових відносин, ускладнення структури економічних зв’язків зумовили значне поширення відносин комерційного представництва. Вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності комерційним представником є ефективним способом набуття, зміни або припинення прав та обов’язків для учасників цивільних відносин.
Уперше на законодавчому рівні положення про комерційне представництво були передбачені в Цивільному кодексі України 2003 року. Загальним положенням про комерційне представництво присвячена лише стаття 243 Цивільного кодексу України [1]. Окремі положення про комерційне представництво передбачені у главі 68 Цивільного кодексу України «Договір доручення». Варто наголосити на відсутності комплексного правового регулювання особливостей комерційного представництва, зокрема щодо підстав виникнення та припинення даного правовідношення, його структурних елементів (об’єкта, суб’єктів та змісту), цивільно-правової відповідальності
Показати ще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 5
1.1. Поняття та ознаки комерційного представництва 5
1.2. Відмінність комерційного представництва від комерційного посередництва 9
1.3. Підстави виникнення комерційного представництва 12
РОЗДІЛ 2. СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 15
2.1. Суб’єкти та об’єкт комерційного представництва 15
2.2. Зміст комерційного представництва 17
РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН, ЩОДО КОМЕРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 21
3.1. Підстави припинення комерційного представництва 21
3.2. Правові наслідки порушення учасниками правовідносин комерційного представництва своїх обов’язків 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
ДОДАТКИ 33
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3. Правила Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 р. № 1449 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» // Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 235
4. Бабкина Е. В. Правовая природа договора коммерческого представительства / Е. В. Бабкина // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 2. – С. 40-44.
5. Бабкина Е. В. Ответственность сторон в международном договоре коммерческого представительства (агентском соглашении) / Е. В. Бабкина // Белорусский журнал международного права и международных отношений.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи