Підстави визнання фізичної особи недієздатною
Курсова робота Цивільне право
Підстави визнання фізичної особи недієздатною
Мова: Українська
Кількість сторінок: (28)
Додано: 11 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
35%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Людина щодня вступає у правовідносини. Найчастіше ці відносини є цивільно-правового характеру, починаючи від дрібного побутового правочину і закінчуючи створенням особливого суб’єкта − юридичної особи.
Сучасне цивільне право визначає людину як учасника цивільно-правових відносин надаючи їй визначення «фізичної особи». Особі властиві риси та якості, які характеризують людину в суспільному значенні й містять соціальну ознаку. Це, зокрема: здатність мислити й приймати рішення, які є не інтуїтивними, а усвідомленими; індивідуальність (талант, освіта, професія, уподобання тощо); свобода, яка забезпечує реалізацію особистих інтересів і не порушує прав інших суб'єктів; відповідальність перед суспільством. Здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, виконувати їх та нести відповідальність у разі їх невиконання позначається поняттям
Показати ще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 5
1.1. Поняття про фізичну особу та її роль у цивільних відносинах 5
1.2. Правові особливості участі фізичної особи у цивільних відносинах 9
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ 12
2.1. Поняття та види дієздатності фізичної особи 12
2.2. Визнання особи обмежено дієздатною 16
РОЗДІЛ 3. ПІДСТАВИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ 19
3.1. Підстави та порядок визнання особи недієздатною 19
3.2. Правові наслідки визнання особи недієздатною 22
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356

Спеціальна література:
3. Барченко В. А. Юридичні гарантії – правові засоби максимального здійснення прав і свобод особистості / В.А. Барченко, І.Й. Магновський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. – №3. – Донецьк: ДІВС, 2008. – С.45-53
4. Белогорская Е. М. Понятие гражданского состояния / Е. М. Белогорская // «Ученые записки» Всесоюзного юридического заочного института. − Вып. 14. − М., 1968. − С.160-175
5. Бірюков І. Інтерес і суб’єктивне цивільне право / І. Бірюков // Право України. – 2012. – №8. – С.18-20
6. Бобко Т. В.Поняття і наслідки правочину: проблемитеорії та практики/ Т. В. Бобко //Бюлетень Міністерства юстиції України. − 2010. − № 12. − С.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи