Медичне страхування в Україні
Курсова робота Цивільне право
Медичне страхування в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 31 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
51%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 6
РОЗДІЛ 2. ВИДИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 12
2.1. Обов’язкове медичне страхування 12
2.2. Добровільне медичне страхування 18
РОЗДІЛ 3. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 23
3.1. Зарубіжний досвід медичного страхування 23
3.2. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні 26
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – Ст. 356.
3. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 року №85/96-вр // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − №18. − Ст. 78.
4. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 року № 2168-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. − №5. − ст.31
5. Проект Закону про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні №4981 від 14.07.2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59745
6. Проект Закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування №4981-1 від 18.07.2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи