Цивільне правовідношення
Курсова робота Цивільне право
Цивільне правовідношення
Мова: Українська
Кількість сторінок: (31)
Додано: 6 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Людина, щойно народившись, стає учасником цивільного правовідношення, яке оточуватиме її впродовж усього життя, і навіть смерть спричинить виникнення нового цивільного правовідношення.
Учасником цивільного правовідношення стає і юридична особа. З моменту державної реєстрації, яка є специфічним актом її народження (створення), і аж до можливого припинення діяльності юридична особа буде суб'єктом більш чи менш тривалого або одноразового цивільного правовідношення.
Цивільне (приватне) право має вирішальне значення в забезпеченні свободи автономної особи, а незалежність і самостійність приватних осіб є умовою і гарантією розвитку ринкової економіки, демократії та громадянського суспільства. З огляду на те, що в основі приватного права є юридична рівність суб’єктів, особливої уваги набуває дослідження категорії «цивільне правовідношення», що відображає універсальні властивості і відношення об’єктивної дійсності правового регулювання цивільного
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 5
1.1. Поняття цивільного правовідношення 5
1.2. Характеристика елементів цивільного правовідношення 8
1.3. Поняття та види учасників цивільного правовідношення, їх правосуб’єктність 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ СУБʼЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 12
2.1. Фізичні особи, як учасники цивільного правовідношення 12
2.2. Юридичні особи, як учасники цивільного правовідношення 17
2.3. Держава як учасник цивільного правовідношення 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356

Спеціальна література:
3. Дашковська О. О. Юридична особа як суб’єкт правовідносин: загальнотеоретичний підхід / О. О. Дашковська // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №2-3. – С.21-24
4. Доліненко Л. О. Цивільне право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Доліненко, С. О. Сарновська. — К.: МАУП, 2005. — 384 с.
5. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. док. юрид. наук , проф., акад. НАПрН України М. В. Цвіка, док. юрид. наук , проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2011. – 584 с.
6. Іванов С. О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи