Винахід як об'єкт права інтелектуальної власності
Курсова робота Цивільне право
Винахід як об'єкт права інтелектуальної власності
Мова: Українська
Кількість сторінок: (45)
Додано: 31 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
43%
Робота виконана у 2017 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНАХОДУ У ПАТЕНТНОМУ ПРАВІ 5
1.1. Поняття та об’єкти винаходу 5
1.2. Умови патентоздатності винаходу 8
1.3. Основні етапи процесу виявляння винаходу 10
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД 14
2.1. Подача заявки для отримання патенту на винахід та її експертиза 14
2.2. Особливості отримання патенту на винахід 20
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЛАСНИКІВ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД 22
3.1. Права та обов’язки власників патенту на винахід 22
3.2. Примусове відчуження та припинення прав на винахід 26
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
ДОДАТКИ 42
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123
3. Цивільний кодекс України від16 січня 2003 року №435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року №3687-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
5. Закон України «Про державну таємницю» від21 січня 1994 року №3855-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи