Спадкування за законом
Курсова робота Цивільне право
Спадкування за законом
Мова: Українська
Кількість сторінок: (40)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
20%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. З прийняттям Конституції України і визнанням її демократичною правовою державою відбулась переорієнтація суспільних відносин на охорону і захист прав та інтересів громадян, що зумовило необхідність дослідження та аналізу на науковому рівні сучасного стану забезпечення їх реалізації у певних інституційних сферах правовідносин.
Спадкування, як найдавніший інститут права був і є актуальним з позиції його дослідження, розвитку та вдосконалення, оскільки стосується особистих інтересів людини.
Дослідження правових питань спадкування обумовлене зростаючим значенням права приватної власності громадян і порядку її спадкування в умовах ринкової економіки, необхідністю розробки правового механізму, який належним чином міг би захистити права і інтереси громадян.
Інститут спадкового права в усіх правових системах, як стародавніх так і сучасних, є одним із найважливіших. Відповідно до чинного законодавства України спадкоємство здійснюється за законом і за заповітом
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 7
1.1. Основні положення спадкування за законом 7
1.2. Черги спадкоємців за законом 16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ЗА ЗАКОНОМ 21
2.1. Прийняття спадщини. Строк та порядок прийняття спадщини 21
2.2. Спадкування за правом представлення. Перехід права на прийняття спадщини 29
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Сімейний кодекс України №2947-III від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. − №21. – ст.135
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
5. Про нотарiат: Закон України №3425-XII вiд 02.09.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №39. – ст.383.

Спеціальна література:
6. Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право. – М., 1985. – 550 с.
7. Багірова І. Проблеми застосування судами законодавства України щодо спадкування за заповітом //Право України. – 2007. – №5. – С.8-12.
8. Боровска І. Спадкування як поняття цивільного права // Право України. – 2009. – №9. – С.5-9.
9. Васильченко В. В. Юридична сутність
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи