Правове забезпечення прав споживачів в Україні
Курсова робота Цивільне право
Правове забезпечення прав споживачів в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 31 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
17%
Робота виконана у 2016 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Побудова в Україні соціально-орієнтованої економіки виводить на перший план фігуру людини - громадянина, тому забезпечення його прав стає основоположною цінністю в суспільстві. В зв’язку з цим підвищеної актуальності набувають питання захисту прав споживачів товарів, робіт, послуг. Захист прав споживачів традиційно вважають цивільно-правовим інститутом, тому проблематику захисту прав споживачів розглядають в рамках цивільного права.
З прийняттям нового Цивільного кодексу України виникли питання співвідношення загальних та спеціальних норм, що регламентують відносини за участю споживачів, проблеми, які стосуються визначення та встановлення критеріїв відокремлення окремих видів «споживчих» договорів з надання послуг, з’ясування їх змісту та підстав відповідальності за порушення прав управомоченої сторони.
Необхідність проведення такого дослідження викликано, насамперед, існуванням об’єктивних проблем у сфері застосування засобів захисту прав споживачів, пов’язаних
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 6
1.1 Розвиток руху захисту прав споживачів в Україні 6
1.2 Законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання захисту прав споживачів в Україні 10
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 12
2.1 Аналіз законодавства України про захист прав споживачів 12
2.2 Правові гарантії забезпечення належної якості товарів 15
2.3 Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості 19
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 23
3.1 Шляхи подолання проблем застосування законодавства про захист прав споживачів 23
3.2 Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 27
3.3 Практика розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
1. Конституція України: науково-практичний коментар [Текст] / [В.Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.]; ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – Х. : Право; К. : Концерн «Видавничий Дім «ІнЮре», 2003. – 805 с.
2. Закон України «Про захист прав споживачів» редакціявід01.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№40-44. - Ст.356.
4. Цивільний кодекс України (Станом на 01.09.2014 р.):Офіц. текст Харків: «Одіссей», 2014р. 423с.
5. Братель О.Г., Пилипенко С.А. Цивільне право України:[навч. посіб.] //КНУВС Київ: 2010р. 254 с.
6. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України в 4-х тт. Т.2: //Академія суддів України; А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань Київ: А.С.К., 2010р. 863с.
7. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х тт. Т.1: Загальні положення. //Академія
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи