Цивільно-правовий статут неповнолітнього
Курсова робота Цивільне право
Цивільно-правовий статут неповнолітнього
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
44%
Робота виконана у 2016 році.
Актуальність теми. Конституція України проголошує людину найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини − головним обов’язком держави. Законодавчо закріплено засоби та загалом створено механізм захисту прав і свобод людини. Водночас цей процес не завершено, оскільки доводиться константувати численні порушення в сфері цивільних прав неповнолітніх осіб в нашій державі.
Нині вітчизняна доктрина юриспруденції не містить єдиного науково-практичного підходу до визначення особливостей цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб. Відтак, залишаються невизначеними проблемні аспекти, які виникають при реалізації неповнолітніми свого цивільно-правового статусу. Вказане зумовлює актуальність дослідження.
Метою дослідження є аналіз особливостей цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб в нашій державі. На основі поставленої мети визначено ряд дослідницьких завдань:
1. Проаналізувати теоретичні основи цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб;
2.
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 6
1.1. Поняття та значення цивільно-правового статусу 6
1.2. Загальні аспекти правового статусу неповнолітніх осіб в Україні 11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В УКРАЇНІ 15
2.1. Цивільно-правовий статус неповнолітніх осіб в правовій системі України 15
2.2. Особливості надання повної цивільної дієздатності для неповнолітніх осіб 19
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Нормативно-правові акти
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Сімейний кодекс України №2947-III від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. − №21. – ст.135
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
5. Конвенція ООН про права дитини: Міжнародний документ від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
6. Про охорону дитинства: Закон від 26 квітня 2001 року № 2402-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.
7. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи