Правове регулювання морських перевезень
Курсова робота Цивільне право
Правове регулювання морських перевезень
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 29 квітня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням вивчення порядку правового регулювання морських перевезень, з огляду на той факт, що нормативно-правова база покликана врегулюванню правомірного порядку використання морського простору.
Одним із найдинамічніших процесів, які відбуваються в економічній галузі країни, є здійснення морських перевезень, що пов’язано з низкою додаткових операцій. Ці операції спрямовані у першу чергу, на обслуговування суден в порту і виконуються спеціалізованими морськими агентськими фірмами, які діють на підставі договору морського агентування.
Слід зазначити, що правове регулювання перевезень здійснюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кодексом торговельного мореплавства України та підзаконними актами.
На сьогодні необхідно відзначити останні праці з проблеми дослідження таких дослідників як Б. Буркинського, А. Дем’янченка, В. Котлубай, О. Целовальнікова, О. Кібік, А. Филипенка та багатьох інших, які досліджували
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність морських перевезень 5
РОЗДІЛ 2. Міжнародні правові норми з регулювання морських перевезень пасажирів та вантажу 10
РОЗДІЛ 3. Регламентація морських перевезень згідно з нормами національного законодавства України 19
3.1. Кодекс торговельного мореплавства України як комплексний нормативно-правовий акт, що регулює діяльність у сфері морських перевезень 19
3.2. Інші нормативно-правові акти національного законодавства України у сфері морських перевезень 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбургские правила) (Гамбург, 31 марта 1978 года) //Електронний ресурс. – Режим доступу: //
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_391
2. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року // Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_094
3. Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року // Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_095
4. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №129-130.
5. Кодекс торговельного мореплавства від 35.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349.
6. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44.
7. Господарський кодекс України від
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи