Правове регулювання міжнародних інвестиційних відносин
Курсова робота Цивільне право
Правове регулювання міжнародних інвестиційних відносин
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
32%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми роботи. Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг.
Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду. У системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного зростання. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН 5
1.1. Інвестиційні відносини: поняття та система 5
1.2. Міжнародно-правове регулювання інвестиційних відносин 11
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН 16
2.1. Аналіз проблемних питань при вирішенні інвестиційних
спорів та порядок їх вирішення 16
2.2. Напрями оптимізації вітчизняного законодавчого
регулювання інвестиційної діяльності 24
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
ДОДАТКИ 36
1. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев ; под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2004.– 448 с.
2. Бірюков О.В. Інноваційні та інноваційно-активні підприємства: спільні та відмінні ознаки // Економіка Менеджмент Підприємництво № 25 (ІІ) − 2013. – С. 169-176.
3. Бланк І.А.Інвестиційний менеджмент / І.А. Бланк – К.: Эльга-Ника-Центр, 2010. – 448 с.
4. Бліхар М. М. Інвестиційна діяльність як об’єкт правового регулювання / М. М. Бліхар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. − 2014. − Вип. 10-1(1). − С. 174-177.
5. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи / Л.М. Бор. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, КОО, 2003. – 318с.
6. Войнаренко М.П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств: монографія / М.П.Войнаренко, І.Ю. Єпіфанова. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 188 с.
7. Войнаренко М. П. Інвестиційна діяльність як об'єкт
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи