Правове регулювання кредитних відносин
Курсова робота Цивільне право
Правове регулювання кредитних відносин
Мова: Українська
Кількість сторінок: (45)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
15%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням вивчення особливостей правового регулювання кредитних відносин.
Грошово-кредитна система в будь-якій державі відіграє досить важливае значення. Без дієздатної і нормально функціонуючи грошово-кредитної системи годі сподіватися на прогресивний розвиток не тільки фінансової галузі країни, але й економіки в цілому. Адже, грошово-кредитна система: це стабільність на національному грошовому ринку, це можливість залучати іноземні інвестиції, займатися довгостроковим кредитуванням, без якого сьогодні неможливий розвиток будь-якої галузі.
Кредитування суб’єктів господарювання і громадян є однією з найважливіших функцій спеціалізованих кредитних установ. Тому у зв’язку із нагальною необхідністю кредитування для функціонування економіки України важко переоцінити роль правового регулювання цього виду діяльності, загальний рівень якого на сьогоднішній день далекий від досконалості.
Підприємства, організації в процесі господарської
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТУ І КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 5
1.1. Поняття та економічна сутність кредиту, його функції 5
1.2. Поняття і правова природа кредитних правовідносин 7
1.3. Підстави виникнення кредитних правовідносин 10
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 16
2.1. Суб’єкти кредитних правовідносин 16
2.2. Об’єкти кредитних правовідносин 21
2.3. Зміст кредитних правовідносин 25
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ 27
3.1. Правова специфіка банківського кредитування 27
3.2. Кредитні правовідносини при іпотечному кредиту 31
3.3. Кредитні правовідносини за участю громадян та держави 34
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №129-130.
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР), – 2003, – № 40-44, – ст.356.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – ст.144.
4. Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50-51. – ст.572.
5. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999р. – №7.
6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 5-6. – ст.30.
7. Андрущенко Г. І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект: автореф. дис. … канд. соціол. наук. / Г. І. Андрущенко. – К., 2009. – 23 с.
8. Берлач
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи