Правове регулювання електронної комерції
Курсова робота Цивільне право
Правове регулювання електронної комерції
Мова: Українська
Кількість сторінок: (37)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 5
1.1. Поняття та ознаки електронної комерції 5
1.2. Моделі електронної комерції 9
РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 11
2.1. Особливості нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні 11
2.2. Принципи та методи правового регулювання електронної комерції 15
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 18
3.1. Правовий статус учасників відносин електронної комерції 18
3.2. Особливості вчинення правочинів та укладення договорів у сфері електронної комерції 21
РОЗДІЛ 4. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Нормативно-правові джерела
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст.303.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №36. – Ст. 275.
4. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №36. – Ст. 276.
5. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №45. – Ст. 2344.
6. Про захист інформації в інформаційно– телекомунікаційних системах: Закон України від 02.08.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №31. – Ст. 286.
7. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №30. – Ст. 379.
8. Про платіжні
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи