Право власності на житло
Курсова робота Цивільне право
Право власності на житло
Мова: Українська
Кількість сторінок: (31)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
75%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Право власності – це одне з основних прав людини. В усіх демократичних країнах світу право власності є першим правом, яке захищається державою після природних прав людини.
Житлу належить особливе місце серед інших об’єктів права власності, оскільки воно здатне задовольняти найважливіші потреби людини.
Значення житла полягає у тому, що його наявність є визначальним фактором соціального і фізичного буття та існування особи, оскільки саме цей об’єкт виступає соціальним благом та водночас є засобом задоволення найважливішої природної потреби людини у житлі.
Завдяки зазначеному публічні інтереси узгоджуються з приватним інтересом кожного: суспільство забезпечує гідне життя людини можливістю доступу до житла у відповідності до конституційних положень, норм цивільного та житлового законодавства, що дає підстави розглядати зазначені в ст. 47 Конституції України обов’язки держави передумовою набуття права на конкретне житло.
Так, одним із напрямів державної
Показати ще
ВСТУП 3
Розділ 1. Загальна характеристика права власності на житло 5
1.1. Поняття житла та його ознаки 5
1.2. Зміст права власності на житло, межі його здійснення 10
Розділ 2. Особливості реалізації та захисту права власності на житло 15
2.1. Здійснення права власності на житло 15
2.2. Захист права власності на житло 20
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Житловий Кодекс Української РСР №5464-X від 30.06.1983 // Відомості Верховної Ради України. – 1983. − №28. – ст.573
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.1994 р. № 3929-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.
5. Про практику застосування cудами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.09.2015 року
6. Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 №5

Спеціальна література:
7. Аврамова О. Понятие
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи