Правове регулювання договору позики
Курсова робота Цивільне право
Правове регулювання договору позики
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 29 квітня
Унікальність
antiplagiatru
55%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ 5
1.1 Поняття договору позики 5
1.2 Зміст та істотні умови договору позики 8
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ 15
2.1 Джерела правового регулювання договору позики 15
2.2 Відповідальність за порушення умов договору позики 19
2.3 Відмінність договору позики від подібних договорів 21
РОЗДІЛ 3 СУДОВА ПРАКТИКА У ВІДНОСИНАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ 24
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
2. Цивільне право України: навч. посіб. / І. І. Килимник, М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2014. – 225 с.
3. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с.
4. Мазур О.С. Цивільне право України: навч. пос. / О.С. Мазур. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
5. Пославська О.Я. До питання поняття речей у римському приватному праві / О.Я. Пославська //Актуальні проблеми публічного та приватного права. – 2013. – №2(02). – С.12-15.
6. Про фінансо¬ві послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
7. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи