Відшкодування моральної шкоди
Курсова робота Цивільне право
Відшкодування моральної шкоди
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 31 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
10%
Робота виконана у 2016 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Права людини невід’ємні від соціальної діяльності людей, від їх суспільних відносин, способів буття особистості. Такі права, як право на життя, честь та гідність, недоторканість особи, свобода думок та переконань, автономія особистості тощо є необхідною умовою життя людини, а тому повинні бути визнані та охоронятись державою. На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і свобод людини є домінуючою. У цьому напрямку прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів, котрі визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод – головним обов’язком демократичної держави. Так, преамбула до Загальної Декларації прав людини закріплює положення, за яким визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру. Преамбула до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права проголошує, що всі права людини
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 5
1.1. Основні підходи до визначення моральної шкоди 5
1.2. Поняття та зміст моральної шкоди 9
1.3. Немайнова шкода завдана юридичній особі 13
РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 16
2.1. Поняття відшкодування моральної шкоди 16
2.2. Правове регулювання права на відшкодування моральної шкоди 19
2.3. Проблемні питання відшкодування моральної шкоди 23
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
1.Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356.
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VІІІ.
4.Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650.
5.Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XІІ // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379.
6.Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43.
7.Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64.
8.Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 19, ст. 80.
9.Постанова Пленуму Верховного
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи