Договір будівельного підряду
Курсова робота Цивільне право
Договір будівельного підряду
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 29 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
13%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день в нашій країні є висока потреба населення в об’єктах нерухомості, а саме в будівництві, реконструкції, ремонті житлових будинків, офісних комплексів, промислових підприємств, торгівельно-розважальних площ тощо. Це створює умови для розвитку будівельної галузі.
Будівництво займає особливе місце серед інших галузей матеріального виробництва, оскільки потребує значних матеріальних витрат, строків та залучення цілого комплекс супутніх галузей. Для будівництва, характерне поєднання елементів різноманітних договорів: поставки, майнового найму, послуг, зберігання, експедиції, перевезення, кредитно-розрахункових.
Від того, яким чином будуть розподілені права та обов’язки сторін – залежить успішне завершення робіт. Також важливе значення мають нормативно-правові акти, що регулюють будівельну діяльність.
Але окрім них, відносини в області будівництва регулюються договором будівельного підряду, який на рівні з законом визначає порядок
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУВ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 5
1.1 Поняття та ознаки договорубудівельного підряду 5
1.2 Цивільно-правове регулюваннядоговору будівельного підряду та сфера його укладення 10
РОЗДІЛ 2.ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ 13
2.1 Укладання договору будівельного підряду 13
2.2 Істотні умови договору підряду на будівництво 17
2.3 Порядок виконання та припинення договору будівельного підряду 19
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ 27
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
3. Цивільний кодекс України №435-IV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

4. Абрамцова Е. Л. Договор подряда в гражданском праве России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. Л. Абрамцова. – М.: РГБ, 2005. – 213 с.
5. Актуальні проблеми цивільного права і процесу: [навч. посіб.] / за ред. Я. В. Матвійчук. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 177 с.
6. Брагинский М. И, Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2007. – 1088 с.
7. Братель О. Г. Цивільне право України / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко. – К.: Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 256 с.
8. Гриценко Г. М. Правове
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи