Відшкодування збитків у цивільному праві
Курсова робота Цивільне право
Відшкодування збитків у цивільному праві
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 29 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
66%
Робота виконана у 2017 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
Згідно ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), відшкодування збитків є одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів, який відповідно до своєї юридичної природи є заходом цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків розглядалося сучасними дослідниками переважно в межах вивчення проблематики захисту цивільних прав та інтересів, а також у контексті цивільної відповідальності.
Категорія збитків та шкоди у цивільному праві є одним з найбільш давніх та основоположних інститутів при захисті суб’єктом правовідносин своїх законних прав та інтересів. Поняття «шкода» зазвичай встановлюється фактом спричинення особі, її честі, гідності, здоров’ю або майну певної втрати, псування, несправності і т.п. У цьому сенсі сама дефініція «збитки» є наслідком первісного завдання шкоди в формі певної упущеної чи втраченої правової або матеріальної можливості, зокрема, так званої у цивільному праві упущеної вигоди.
Чинним ЦК України відшкодування збитків визначено як
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБИТКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 5
1.1. Поняття та ознаки збитків у цивільному праві 5
1.2. Відшкодування збитків в системі механізму захисту цивільних справ 8
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ЗБИТКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 11
2.1. Реальні збитки у цивільному праві 11
2.2. Упущена вигода у цивільному праві 15
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 17
3.1. Розмір відшкодування збитків 17
3.2. Правові підстави відшкодування збитків 22
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
Наукова література:
4. Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03. / А.В. Волков. – Волгоград, 2000. – 199 с.
...
23. Янчук А.В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.В. Янчук. – К., 2011. – 220 с.

ВСЬОГО ВИКОРИСТАНО 23 ДЖЕРЕЛА
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи